Corona

Ons Coronaprotocol:

Hierbij een aantal regels voor ons als KIOM, voor onze docenten en voor onze cursisten.

Alle regels en procedures volgen de RIVM richtlijnen en vind je hieronder:

Principes die voor iedereen gelden:

De volgende principes zijn gedefinieerd om de ontwikkeling van deze procedures te begeleiden. 

 • Objectieve criteria: We gebruiken de RIVM Risicogroep-classificatie als criteria om te bepalen of individuen (cursisten en docenten) wel of niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij activiteiten bij KIOM (cursussen, opleidingen, examens, supervisies etc.) 
 • Vooraf “Triage”-indeling: We maken gebruik van een vragenlijst die is ontwikkeld om, voorafgaand aan activiteiten, te bepalen of individuen fysiek bij KIOM aanwezig kunnen zijn. Deze vragenlijst is afgeleid van de lijst die in de medische / tandheelkundige beroepen wordt gebruikt  (op basis van de RIVM-classificatie). 
 • Aanwezigheid met laag risico: we zorgen ervoor dat alleen individuen met een laag risico fysiek activiteiten bij KIOM bijwonen door de vragenlijst opgenomen in de bijlage te laten invullen, voordat de activiteit zal plaatsvinden. Op de dag zelf vindt aan het begin van de dag nog een laatste check plaats. 
 • Doorlopende beoordeling: De beoordeling van risicoclassificatie is een continu proces dat vereist is voor elke individu voorafgaand aan een activiteit bij KIOM. 
 • Verantwoordelijkheid: Elke cursist en docent is verantwoordelijk voor het bewaken van zijn of haar eigen risicoclassificatie; een wijziging in de risicoclassificatie resulteert in uitsluiting van deelname aan geplande activiteiten bij KIOM. 
 • KIOM is, voor zover van haar naar redelijkheid kan worden verwacht, verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden, waarborgen van de naleving en het interpreteren van dit protocol. Daarnaast doen we ook een beroep op al onze cursisten en docenten om te allen tijde rekening te houden met anderen, zich consequent te houden aan de regels en verantwoordelijkheid te zijn voor eigen handelen. We delen allemaal de verantwoordelijkheid voor het welzijn van elkaar. Bij vragen en verschil van inzicht neemt de leiding van KIOM de uiteindelijke beslissing. 

RIVM Risicogroep-classificatie: 

Op basis van de huidige RIVM-richtlijnen maken we onderscheid in vier groepen. Vanwege de lengte van de cursussen en het directe huidcontact dat hoort bij de werkwijze waarbij we op elkaar oefenen, kiezen we ervoor om een triage-aanpak (selectie) te gebruiken om te bepalen wie activiteiten bij KIOM mag bijwonen. Met een selectie vooraf van personen zorgen we er voor dat de kans op besmetting met het virus tot een minimum wordt beperkt. 

Groep A 

Personen zonder COVID-19-klachten en die niet voldoen aan de onderstaande kenmerken. Heb je hooikoorts en heb je dit elk jaar, dan val je ook in groep A. 

Fysieke deelname aan KIOM-activiteiten is toegestaan onder voorbehoud dat de risicoclassificatie sinds het invullen van de vragenlijst niet is veranderd. 

Groep B 

Deze groep bestaat uit 2 deelgroepen: mensen ouder dan 70 jaar en mensen jonger dan 70 jaar.
Het gaat over de mensen die door onderliggende gezondheidsproblemen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een ernstig verloop van COVID-19 hebben.
Het gaat hierbij om de volgende gezondheidsklachten die als risicofactoren worden gezien: 

 • -Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen; 
 • -Chronische hart- en vaatziekten; 
 • -Diabetes mellitus;
 • -Ernstige nierziekten die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 
 • -Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, hematologische aandoeningen, (functionele) asplenie, aangeboren of latere immuunstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of chemotherapie en/of bestralingstherapie bij kankerpatiënten; 
 • -Aanwezigheid van een Hiv-infectie die extra behandeling vraagt. 

Als het individu ouder is dan 70 jaar zonder de genoemde risicofactoren en mensen jonger dan 70 jaar die lijden aan een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor: We vragen het individu om in overleg te treden met zijn/haar behandelend arts en met de arts te overleggen of deelname aan een KIOM-activiteit verantwoord is. De student besluit mede op basis van dit advies of hij/zij kan deelnemen. In geval van twijfel kan overleg gevoerd worden met een medewerker van KIOM. Het besluit om al dan niet deel te nemen ligt uiteindelijk bij de student zelf. 

Dus:
Als het individu jonger is dan 70 EN lijdt aan een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor kan het individu de KIOM-activiteit bijwonen na overleg met en goedkeuring van de huisarts. 
Als het individu ouder is dan 70 en niet lijdt aan een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor kan het individu de KIOM-activiteit bijwonen na overleg met en goedkeuring van de huisarts. 
Als het individu ouder is dan 70 jaar EN lijdt aan een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor kan het individu de KIOM-activiteit niet bijwonen

Groep C 

Personen met symptomen die horen bij COVID-19 (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts (≥ 38 graden), gewrichtspijn, smaak- of reukverlies), of familieleden met symptomen passend bij COVID- 19, of personen met een verhoogd risico op infectie: personen die minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen transmissiegebied zijn geweest, of op enigerlei wijze contact hebben gehad met een bewezen COVID-19-patiënt. 

Individuen van groep C kunnen KIOM-activiteiten niet bijwonen.

Groep D 

Personen met bewezen COVID-19, of familieleden met bewezen COVID-19, of personen in huisisolatie, of individuen minder dan 2 weken genezen van COVID-19. 

Individuen van groep D kunnen KIOM-activiteiten niet bijwonen.

 

Maatregelen

Maatregelen die KIOM treft vanuit haar verantwoordelijkheid:

 • De lessen die online kunnen plaatsvinden vinden ook online plaats. 
 • Examens zullen daar waar mogelijk online plaatsvinden. 
 • De veiligheidsvoorschriften die in het pand gelden worden zichtbaar voor iedereen opgehangen en de link wordt naar de cursisten gemaild. 
 • Alle niet noodzakelijke objecten (tijdschriften, flyers, boeken of iets dergelijks) zijn uit de ruimte verwijderd. 
 • De ruimte waar we met elkaar in werken wordt goed en regelmatig geventileerd. 
 • De planning van de activiteiten is zo vormgegeven dat er geen onnodige persoonsbewegingen zijn waarbij te veel personen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn. 
 • De keuken is alleen toegankelijk is voor de docent. 
 • Er is voldoende zeep en papieren handdoekjes aanwezig op de 8 gezamenlijke toiletten. 
 • Er zijn voldoende middelen om de ruimte en de materialen regelmatig schoon te maken. 
 • Bij het schoonmaken maken we gebruik van reinigingsmiddelen met 70% alcoholoplossing (of gelijkwaardige producten). 
 • Alle oppervlakken en objecten worden regelmatig gereinigd.
 • We zorgen ervoor dat we iedere nieuwe les pas beginnen nadat de ruimte en apparatuur in een schone en gedesinfecteerde staat zijn. 


Maatregelen waar de docenten voor zorgen: 

 • De docent vraagt voorafgaand aan het begin van iedere les of er deelnemers zijn die momenteel verkouden zijn, andere klachten hebben van de luchtwegen dan wel koorts hebben. Zo zorgt de docent voor een laatste check om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn die mogelijk met het virus besmet zijn. Indien het risico is vergroot, dan kan de cursist alsnog niet deelnemen. 
 • Docenten zullen de te leren technieken zo toepassen dat het directe contact tussen personen tot een minimum wordt beperkt. 
 • Er zijn slechts twee personen tegelijk aan een tafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de docent, doet de student een stapje naar achteren. De docent wast na het voordoen bij een student direct zijn handen. 
 • De docent vraagt aan het eind van de les om alle persoonlijke items mee te nemen uit de ruimte en checkt of er niets is blijven liggen. 
 • De docent ziet er op toe dat alle gladde oppervlakken die aangeraakt of gebruikt zijn na iedere cursus worden gedesinfecteerd, inclusief tafels, krukken, kussens, enz. 


Maatregelen waar iedere cursist voor verantwoordelijk is:

 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de les onze ruimte binnen. 
 • Houdt in onze ruimte 1,5 meter afstand tot elkaar in acht. 
 • Iedere cursist neemt een eigen drinkfles mee die voorzien is van de eigen naam. Deze drinkfles wordt alleen door de eigenaar gebruikt. 
 • Geen fysiek contact tussen cursisten bij begroeting of afscheid; al het fysieke contact binnen KIOM wordt beperkt tot de massages aan de tafel. 
 • Was je handen grondig bij het betreden van het gebouw, na uitwisseling van elke massage, voor en na de lunch en na het beëindigen van de les en gebruik de papieren handdoekjes welke aanwezig zijn bij de toiletten.
 • Het dragen van een mondmasker is per 26 juni 2021 niet meer verplicht. Maar degene die je masseert kan verzoeken om toch een mondmasker te dragen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 • Persoonlijke elektronische apparaten zoals mobiele telefoons en tablets worden in principe niet gebruikt. Indien apparatuur toch gebruikt wordt, dan moeten de handen na elk gebruik worden gewassen en de apparatuur voor gebruik gereinigd worden. 
 • Houd een afstand van 1,5 meter aan tijdens alle delen van de cursusdag, behoudens het elkaar masseren aan de behandeltafel. 
 • Gebruik voor de massage schone handdoeken en lakens gewassen op 60 graden voor elke student
 • Denk aan extra hygiëne maatregelen zoals: draag geen sieraden en zorg ervoor dat je haar is vastgebonden zodat het niet in contact komt met voorwerpen om je heen. Andere persoonlijke hygiëne en verzorging zoals douchen, tandenpoetsen, nagelknippen en vergelijkbare activiteiten doe je voordat je naar KIOM komt. 
 • Gebruik uitsluitend je eigen fles met massageolie van je eigen massagetafel. De massage-olie wordt door KIOM verstrekt. Het is niet toegestaan om eigen massage-olie mee te nemen.
 • Beperk het fysieke contact tot de grepen en aanrakingen die op dat moment worden aangeleerd.
 • Beperk het aantal massagepartners tijdens een cursusdag tot 1 persoon en bij een cursusavond tot 1 persoon. 


Mee te nemen door elke cursist van een dagcursus:

 • 1 éénpersoons hoeslaken;
 • 2 doeken van minimaal 2,25 bij 1 meter (deze doeken zijn ook bij ons te koop);
 • 2 handdoeken van ongeveer 90 cm bij 40 cm (als hoofdsteunhoesjes);
 • 2 handdoeken om de olie van je handen te vegen;
 • Minimaal 2 monddoekjes;
 • Flesje desinfecterende handgel;
 • Fles drinkwater;
 • Eigen makkelijke lunch, van de keuken en de koelkast kan geen gebruik worden gemaakt.
 • Binnen gymschoenen, blote voeten zijn niet toegestaan.
 • 1 grote tas waar alle spullen in kunnen, deze tas blijft bij de massagetafel. Onze opbergvakjes, koelkast en kapstokken worden in deze tijd niet gebruikt. Neem verder zo min mogelijk spullen mee. Laat bijvoorbeeld jassen zo veel mogelijk in de auto.
 • Per cursus/opleiding kunnen er verschillen zijn. Deze worden per cursus aan de cursist medegedeeld in de e-mail met de uitnodiging.


Bijlage 1: “Triage” -vragenlijst 

Deze vragenlijst is bedoeld om cursisten en docenten te categoriseren op RIVM- risicoclassificaties. Deze vragenlijst wordt online aangeboden. 

Voorafgaande aan de cursus dien je bij KIOM aan te geven in welke groep je thuishoort.
Op de dag van de cursus zal de docent je voorafgaande aan de cursus nogmaals deze vragen stellen.

Op basis van de risicoclassificatie-triage kunnen individuen fysiek al dan niet deelnemen aan de activiteit volgens de classificatie:
Groep A - Ja
Groep B - neem contact op met je (huis)arts 
Groep C en D - geen deelname mogelijk. 

Iedereen die bij KIOM aanwezig is, verklaart middels de ingevulde vragenlijst dat hij/zij een classificatie met een laag risico heeft. De registratie bij KIOM zal dienen als bevestiging dat de persoon heeft voldaan aan dit Triage-gedeelte van de veiligheidsprocedure. 

Als de persoon op enig moment na het invullen van de vragenlijst van mening is dat hij/zij een verandering in de gezondheid ervaart, is onmiddellijke kennisgeving en terugtrekking van de activiteit vereist. 

Door onderstaande vragenreeks te volgen, kunnen individuen snel worden ingedeeld in de vier RIVM Risicogroepen. De vragen gaan van hoog naar laag risico. Om door te gaan naar de volgende groep vragen moet je ze allemaal met een negatief (nee) hebben beantwoord. Een positief (Ja) antwoord geeft aan dat de cursist thuishoort in deze triagegroep.

1. Heb je nu corona?
2. Heb je nu huisgenoten / familieleden met bewezen corona?
3. Ben je geïsoleerd in huis?
4. Ben je minder dan 2 weken geleden hersteld van corona?
Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep D en is deelname niet mogelijk. 

5. Ben je minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen risicogebied voor corona geweest? 
6. Heb je symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts (≥ 38 graden), gewrichtspijn en / of reuk- of smaakverlies?
7. Heb je kamergenoten / gezinsleden met één van deze klachten? 

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep C en is deelname niet mogelijk. 

8. Ben je 70 jaar of ouder?
9. Heb je een chronische aandoening of een aandoening die jouw immuunsysteem heeft verlaagd?

Is het antwoord op vraag 8 EN vraag  9 Ja dan is deelname niet mogelijk 
Is het antwoord opvraag 8 OF vraag 9 JA, dan zit je in groep B, neem dan contact op met de huisarts en overleg of deelname mogelijk is. 

10. Ben je anderszins gezond en voel je je momenteel gezond? 

Zo ja, dan zit je in groep A en is deelname mogelijk

 

Corona Protocol Handen Wassen 

Was je handen of desinfecteer ze in ieder geval: 

 • Voor je de cursusruimte betreedt
 • Voor- en na elke behandeling/sessie
 • Na hoesten, niezen of neus snuiten 
 • Na elk toiletbezoek 
 • Als je buiten bent geweest 
 • Na contact met dieren 
 • Voor het (klaarmaken van) eten 
 • Na het gebruik van schoonmaakmiddelen 

 

Afbeelding1.png

Facebook